afs.cmd: Add documentation of com_afs_ls.
[paraslash.git] / afs.cmd
2007-09-14 Andre Nollafs.cmd: Add documentation of com_afs_ls.
2007-09-10 Andre NollFix two typos in documentation.
2007-09-09 Andre NollChange the type of the argv argument of all commands.
2007-09-09 Andre NollAdd documentation for com_add().
2007-09-09 Andre NollAdd afs.cmd.