aacdec: raise min buffer size to 1000 bytes.
[paraslash.git] / error.h
diff --git a/error.h b/error.h
index 237978e..614390f 100644 (file)
--- a/error.h
+++ b/error.h
@@ -49,6 +49,7 @@ enum para_subsystem {
        SS_OGG,
        SS_MP3,
        SS_MP3DEC,
+       SS_AACDEC,
        SS_SERVER,
        SS_AFS,
        SS_MYSQL_SELECTOR,
@@ -304,7 +305,6 @@ extern const char **para_errlist[];
        PARA_ERROR(READ_STDIN, "failed to read from stdin"), \
        PARA_ERROR(WRITE_SYNTAX, "para_write syntax error"), \
        PARA_ERROR(WRITE_OVERRUN, "buffer overrun"), \
-       PARA_ERROR(LIST_WRITERS_GIVEN, ""), \
        PARA_ERROR(PREMATURE_END, "premature end of audio file"), \
 
 
@@ -336,6 +336,12 @@ extern const char **para_errlist[];
 #define WRITE_COMMON_ERRORS \
        PARA_ERROR(WRITE_COMMON_SYNTAX, "syntax error in write option"), \
 
+#define AACDEC_ERRORS \
+       PARA_ERROR(AACDEC_INIT, "failed to init aac decoder"), \
+       PARA_ERROR(ESDS, "did not find esds atom"), \
+       PARA_ERROR(STSZ, "did not find stsz atom"), \
+       PARA_ERROR(STCO, "did not find stco atom"), \
+       PARA_ERROR(AAC_DECODE, "aac decode error"), \
 
 /* these do not need error handling (yet) */
 #define SERVER_ERRORS
@@ -438,6 +444,7 @@ SS_ENUM(WAV);
 SS_ENUM(COMPRESS);
 SS_ENUM(OGGDEC);
 SS_ENUM(MP3DEC);
+SS_ENUM(AACDEC);
 SS_ENUM(FILTER);
 SS_ENUM(MP3);
 SS_ENUM(OGG);