Kill afhi->header_offset.
[paraslash.git] / mp3_afh.c
index b809e8b..b83343e 100644 (file)
--- a/mp3_afh.c
+++ b/mp3_afh.c
@@ -1,5 +1,5 @@
 /*
 /*
- * Copyright (C) 2003-2008 Andre Noll <maan@systemlinux.org>
+ * Copyright (C) 2003-2011 Andre Noll <maan@systemlinux.org>
  *
  * Licensed under the GPL v2. For licencing details see COPYING.
  */
  *
  * Licensed under the GPL v2. For licencing details see COPYING.
  */
  *                      Johannes Overmann <overmann@iname.com>
  */
 
  *                      Johannes Overmann <overmann@iname.com>
  */
 
+#include <regex.h>
+
 #include "para.h"
 #include "error.h"
 #include "afh.h"
 #include "string.h"
 #include "para.h"
 #include "error.h"
 #include "afh.h"
 #include "string.h"
-#include "afs.h"
-#include "server.h"
 
 /** \cond some defines and structs which are only used in this file */
 
 
 /** \cond some defines and structs which are only used in this file */
 
@@ -82,7 +82,7 @@ static char *get_latin1(id3_ucs4_t const *string)
        return (char *)id3_ucs4_latin1duplicate(string);
 }
 
        return (char *)id3_ucs4_latin1duplicate(string);
 }
 
-char *get_stringlist(union id3_field *field)
+static char *get_stringlist(union id3_field *field)
 {
        unsigned int k, nstrings = id3_field_getnstrings(field);
        char *result = NULL;
 {
        unsigned int k, nstrings = id3_field_getnstrings(field);
        char *result = NULL;
@@ -126,62 +126,49 @@ static char *get_strings(struct id3_frame *fr)
        return NULL;
 }
 
        return NULL;
 }
 
-static char *mp3_get_id3(__a_unused unsigned char *map,
-               __a_unused size_t numbytes, int fd)
+static void mp3_get_id3(__a_unused unsigned char *map,
+               __a_unused size_t numbytes, int fd, struct taginfo *tags)
 {
        int i;
        struct id3_tag *id3_t;
 {
        int i;
        struct id3_tag *id3_t;
-       char *title = NULL, *artist = NULL, *album = NULL, *year = NULL,
-               *comment = NULL, *result;
        struct id3_file *id3_f = id3_file_fdopen(fd, ID3_FILE_MODE_READONLY);
 
        if (!id3_f)
        struct id3_file *id3_f = id3_file_fdopen(fd, ID3_FILE_MODE_READONLY);
 
        if (!id3_f)
-               goto no_tag;
+               return;
        id3_t = id3_file_tag(id3_f);
        id3_t = id3_file_tag(id3_f);
-       if (!id3_t)
-               goto no_tag;
+       if (!id3_t) {
+               id3_file_close(id3_f);
+               return;
+       }
        for (i = 0; i < id3_t->nframes; i++) {
                struct id3_frame *fr = id3_t->frames[i];
                if (!strcmp(fr->id, "TIT2")) {
        for (i = 0; i < id3_t->nframes; i++) {
                struct id3_frame *fr = id3_t->frames[i];
                if (!strcmp(fr->id, "TIT2")) {
-                       if (!title)
-                               title = get_strings(fr);
+                       if (!tags->title)
+                               tags->title = get_strings(fr);
                        continue;
                }
                if (!strcmp(fr->id, "TPE1")) {
                        continue;
                }
                if (!strcmp(fr->id, "TPE1")) {
-                       if (!artist)
-                               artist = get_strings(fr);
+                       if (!tags->artist)
+                               tags->artist = get_strings(fr);
                        continue;
                }
                if (!strcmp(fr->id, "TALB")) {
                        continue;
                }
                if (!strcmp(fr->id, "TALB")) {
-                       if (!album)
-                               album = get_strings(fr);
+                       if (!tags->album)
+                               tags->album = get_strings(fr);
                        continue;
                }
                if (!strcmp(fr->id, "TDRC")) {
                        continue;
                }
                if (!strcmp(fr->id, "TDRC")) {
-                       if (!year)
-                               year = get_strings(fr);
+                       if (!tags->year)
+                               tags->year = get_strings(fr);
                        continue;
                }
                if (!strcmp(fr->id, "COMM")) {
                        continue;
                }
                if (!strcmp(fr->id, "COMM")) {
-                       if (!comment)
-                               comment = get_strings(fr);
+                       if (!tags->comment)
+                               tags->comment = get_strings(fr);
                        continue;
                }
        }
        id3_file_close(id3_f);
                        continue;
                }
        }
        id3_file_close(id3_f);
-       result = make_taginfo(title, artist, album, year, comment);
-       free(title);
-       free(artist);
-       free(album);
-       free(year);
-       free(comment);
-       return result;
-no_tag:
-       if (id3_f)
-               id3_file_close(id3_f);
-       return make_message("%s: (no id3 v1/v2 tag)\n%s:\n",
-               status_item_list[SI_TAGINFO1],
-               status_item_list[SI_TAGINFO2]);
 }
 
 #else /* HAVE_LIBID3TAG */
 }
 
 #else /* HAVE_LIBID3TAG */
@@ -197,16 +184,15 @@ static char *unpad(char *string)
        return string;
 }
 
        return string;
 }
 
-static char *mp3_get_id3(unsigned char *map, size_t numbytes, __a_unused int fd)
+static void mp3_get_id3(unsigned char *map, size_t numbytes, __a_unused int fd,
+       struct taginfo *tags)
 {
        char title[31], artist[31], album[31], year[5], comment[31];
        off_t fpos;
 
        if (numbytes < 128 || strncmp("TAG", (char *)map + numbytes - 128, 3)) {
                PARA_DEBUG_LOG("no id3 v1 tag\n");
 {
        char title[31], artist[31], album[31], year[5], comment[31];
        off_t fpos;
 
        if (numbytes < 128 || strncmp("TAG", (char *)map + numbytes - 128, 3)) {
                PARA_DEBUG_LOG("no id3 v1 tag\n");
-               return make_message("%s: (no id3 v1 tag)\n%s:\n",
-                       status_item_list[SI_TAGINFO1],
-                       status_item_list[SI_TAGINFO2]);
+               return;
        }
        fpos = numbytes - 125;
        memcpy(title, map + fpos, 30);
        }
        fpos = numbytes - 125;
        memcpy(title, map + fpos, 30);
@@ -228,7 +214,11 @@ static char *mp3_get_id3(unsigned char *map, size_t numbytes, __a_unused int fd)
        unpad(album);
        unpad(year);
        unpad(comment);
        unpad(album);
        unpad(year);
        unpad(comment);
-       return make_taginfo(title, artist, album, year, comment);
+       tags->artist = para_strdup(artist);
+       tags->title = para_strdup(title);
+       tags->year = para_strdup(year);
+       tags->album = para_strdup(album);
+       tags->comment = para_strdup(comment);
 }
 #endif /* HAVE_LIBID3TAG */
 
 }
 #endif /* HAVE_LIBID3TAG */
 
@@ -394,24 +384,30 @@ static int find_valid_start(unsigned char *map, size_t numbytes, off_t *fpos,
 static int mp3_read_info(unsigned char *map, size_t numbytes, int fd,
                struct afh_info *afhi)
 {
 static int mp3_read_info(unsigned char *map, size_t numbytes, int fd,
                struct afh_info *afhi)
 {
-       long freq_avg = 0, br_avg = 0;
-       int ret, len = 0, old_br = -1, vbr = 0;
+       uint64_t freq_sum = 0, br_sum = 0;
+       int fl = 0, ret, len = 0, old_br = -1, vbr = 0;
        struct timeval total_time = {0, 0};
        unsigned chunk_table_size = 1000; /* gets increased on demand */
        off_t fpos = 0;
        struct mp3header header;
        struct timeval total_time = {0, 0};
        unsigned chunk_table_size = 1000; /* gets increased on demand */
        off_t fpos = 0;
        struct mp3header header;
-       char *taginfo;
 
        afhi->chunks_total = 0;
 
        afhi->chunks_total = 0;
-       afhi->chunk_table = para_malloc(chunk_table_size * sizeof(size_t));
-       taginfo = mp3_get_id3(map, numbytes, fd);
+       afhi->chunk_table = para_malloc(chunk_table_size * sizeof(uint32_t));
        while (1) {
        while (1) {
-               unsigned long freq, br, fl;
+               int freq, br;
                struct timeval tmp, cct; /* current chunk time */
                fpos += len;
                len = find_valid_start(map, numbytes, &fpos, &header);
                struct timeval tmp, cct; /* current chunk time */
                fpos += len;
                len = find_valid_start(map, numbytes, &fpos, &header);
-               if (len <= 0)
+               if (len <= 0) {
+                       size_t end;
+                       ret = -E_MP3_INFO;
+                       if (!afhi->chunks_total)
+                               goto err_out;
+                       end = afhi->chunk_table[afhi->chunks_total - 1] + fl;
+                       afhi->chunk_table[afhi->chunks_total]
+                               = PARA_MIN(end, numbytes);
                        break;
                        break;
+               }
                ret = header_frequency(&header);
                if (ret < 0)
                        continue;
                ret = header_frequency(&header);
                if (ret < 0)
                        continue;
@@ -429,49 +425,34 @@ static int mp3_read_info(unsigned char *map, size_t numbytes, int fd,
                tv_divide(br * 125, &tmp, &cct);
                tv_add(&cct, &total_time, &tmp);
                total_time = tmp;
                tv_divide(br * 125, &tmp, &cct);
                tv_add(&cct, &total_time, &tmp);
                total_time = tmp;
-               //PARA_DEBUG_LOG("%s: br: %d, freq: %d, fl: %d, cct: %lu\n", __func__, br, freq, fl, cct.tv_usec);
                if (afhi->chunks_total >= chunk_table_size) {
                        chunk_table_size *= 2;
                        afhi->chunk_table = para_realloc(afhi->chunk_table,
                if (afhi->chunks_total >= chunk_table_size) {
                        chunk_table_size *= 2;
                        afhi->chunk_table = para_realloc(afhi->chunk_table,
-                               chunk_table_size * sizeof(size_t));
+                               chunk_table_size * sizeof(uint32_t));
                }
                afhi->chunk_table[afhi->chunks_total] = fpos;
                }
                afhi->chunk_table[afhi->chunks_total] = fpos;
-//             if (afhi->chunks_total < 10 || !(afhi->chunks_total % 1000))
-//                     PARA_INFO_LOG("chunk #%lu: %zd\n", afhi->chunks_total,
-//                             afhi->chunk_table[afhi->chunks_total]);
                afhi->chunks_total++;
                afhi->chunks_total++;
-               if (afhi->chunks_total == 1) {
-                       freq_avg = freq;
-                       br_avg = br;
-                       old_br = br;
-                       continue;
-               }
-               freq_avg += ((long)freq - freq_avg) / ((long)afhi->chunks_total + 1);
-               br_avg += ((long)br - br_avg) / ((long)afhi->chunks_total + 1);
-               if (old_br != br)
+               freq_sum += freq;
+               br_sum += br;
+               if (afhi->chunks_total != 1 && old_br != br)
                        vbr = 1;
                old_br = br;
        }
        ret = -E_MP3_INFO;
                        vbr = 1;
                old_br = br;
        }
        ret = -E_MP3_INFO;
-       if (!afhi->chunks_total || !freq_avg || !br_avg)
+       if (!freq_sum || !br_sum)
                goto err_out;
                goto err_out;
-       afhi->chunk_table[afhi->chunks_total] = numbytes - 1;
-       afhi->bitrate = br_avg;
-       afhi->frequency = freq_avg;
+       afhi->bitrate = br_sum / afhi->chunks_total;
+       afhi->frequency = freq_sum / afhi->chunks_total;
        afhi->channels = header_channels(&header);
        afhi->seconds_total = (tv2ms(&total_time) + 500) / 1000;
        tv_divide(afhi->chunks_total, &total_time, &afhi->chunk_tv);
        PARA_DEBUG_LOG("%lu chunks, each %lums\n", afhi->chunks_total,
                tv2ms(&afhi->chunk_tv));
        afhi->channels = header_channels(&header);
        afhi->seconds_total = (tv2ms(&total_time) + 500) / 1000;
        tv_divide(afhi->chunks_total, &total_time, &afhi->chunk_tv);
        PARA_DEBUG_LOG("%lu chunks, each %lums\n", afhi->chunks_total,
                tv2ms(&afhi->chunk_tv));
-       tv_scale(3, &afhi->chunk_tv, &afhi->eof_tv);
-       PARA_DEBUG_LOG("eof timeout: %lu\n", tv2ms(&afhi->eof_tv));
-       afhi->info_string = make_message("%s: %cbr, %s\n%s",
-               status_item_list[SI_AUDIO_FILE_INFO], vbr? 'v' : 'c',
-               header_mode(&header), taginfo);
-       free(taginfo);
+       afhi->techinfo = make_message("%cbr, %s", vbr? 'v' : 'c',
+               header_mode(&header));
+       mp3_get_id3(map, numbytes, fd, &afhi->tags);
        return 1;
 err_out:
        return 1;
 err_out:
-       free(taginfo);
        PARA_ERROR_LOG("%s\n", para_strerror(-ret));
        free(afhi->chunk_table);
        return ret;
        PARA_ERROR_LOG("%s\n", para_strerror(-ret));
        free(afhi->chunk_table);
        return ret;