REQUIREMENTS update.
[paraslash.git] / ortp_send.c
index 0bccca9..17f14d1 100644 (file)
@@ -1,5 +1,5 @@
 /*
 /*
- * Copyright (C) 2005-2007 Andre Noll <maan@systemlinux.org>
+ * Copyright (C) 2005-2008 Andre Noll <maan@systemlinux.org>
  *
  * Licensed under the GPL v2. For licencing details see COPYING.
  */
  *
  * Licensed under the GPL v2. For licencing details see COPYING.
  */
 #include <ortp/port.h>
 
 #include "server.cmdline.h"
 #include <ortp/port.h>
 
 #include "server.cmdline.h"
+#include "para.h"
+#include "error.h"
+#include "string.h"
+#include "afh.h"
+#include "afs.h"
 #include "server.h"
 #include "vss.h"
 #include "server.h"
 #include "vss.h"
-#include "send.h"
 #include "list.h"
 #include "list.h"
+#include "send.h"
 #include "ortp.h"
 #include "ortp.h"
-#include "string.h"
 
 
-/** \cond convert in_addr to ascii */
+/** Convert in_addr to ascii. */
 #define TARGET_ADDR(oc) inet_ntoa((oc)->addr)
 #define TARGET_ADDR(oc) inet_ntoa((oc)->addr)
-/** \endcond */
 
 
-/** describes one entry in the list of targets for the ortp sender */
+/** Describes one entry in the list of targets for the ortp sender. */
 struct ortp_target {
 struct ortp_target {
-/** address info */
+       /** Address info. */
        struct in_addr addr;
        struct in_addr addr;
-/** whether the ortp sender is activated */
+       /** Whether the ortp sender is activated. */
        int status;
        int status;
-/** the ortp timestamp increases by this amount */
+       /** The ortp timestamp increases by this amount. */
        uint32_t chunk_ts;
        uint32_t chunk_ts;
-/** the currently used timestamp for this target */
+       /** The currently used timestamp for this target. */
        uint32_t last_ts;
        uint32_t last_ts;
-/** the position of this target in the list of targets */
+       /** The position of this target in the list of targets. */
        struct list_head node;
        struct list_head node;
-/** the UDP port */
+       /** The UDP port. */
        int port;
        int port;
-/** non-zero if at least one chunk has been sent to this target */
+       /** Non-zero if at least one chunk has been sent to this target. */
        int streaming;
        int streaming;
-/** the session pointer from libortp */
+       /** The session pointer from libortp. */
        RtpSession *session;
 };
 
 static struct list_head targets;
 static struct sender *self;
        RtpSession *session;
 };
 
 static struct list_head targets;
 static struct sender *self;
+static int sender_status;
 
 static void ortp_delete_target(struct ortp_target *ot, const char *msg)
 {
 
 static void ortp_delete_target(struct ortp_target *ot, const char *msg)
 {
@@ -155,17 +159,19 @@ static int need_extra_header(long unsigned current_chunk)
 }
 
 static void ortp_send(long unsigned current_chunk, long unsigned chunks_sent,
 }
 
 static void ortp_send(long unsigned current_chunk, long unsigned chunks_sent,
-               const char *buf, size_t len)
+               const char *buf, size_t len, const char *header_buf,
+               size_t header_len)
 {
        struct ortp_target *ot, *tmp;
        size_t sendbuf_len;
 {
        struct ortp_target *ot, *tmp;
        size_t sendbuf_len;
-       size_t header_len = 0;
        int packet_type = ORTP_DATA;
        int packet_type = ORTP_DATA;
-       char *sendbuf, *header_buf = NULL;
+       char *sendbuf;
        struct timeval *chunk_tv;
 
        struct timeval *chunk_tv;
 
-       if (self->status != SENDER_ON)
+       if (sender_status != SENDER_ON)
                return;
                return;
+
+//     PARA_NOTICE_LOG("sending %lu\n", current_chunk);
        chunk_tv = vss_chunk_time();
        if (!chunk_tv)
                return;
        chunk_tv = vss_chunk_time();
        if (!chunk_tv)
                return;
@@ -184,7 +190,6 @@ static void ortp_send(long unsigned current_chunk, long unsigned chunks_sent,
        }
        if (list_empty(&targets))
                return;
        }
        if (list_empty(&targets))
                return;
-       header_buf = vss_get_header(&header_len);
        if (!need_extra_header(current_chunk))
                header_len = 0;
        sendbuf_len = ORTP_AUDIO_HEADER_LEN + header_len + len;
        if (!need_extra_header(current_chunk))
                header_len = 0;
        sendbuf_len = ORTP_AUDIO_HEADER_LEN + header_len + len;
@@ -208,14 +213,14 @@ static void ortp_send(long unsigned current_chunk, long unsigned chunks_sent,
 static int ortp_com_on(__a_unused struct sender_command_data *scd)
 {
 
 static int ortp_com_on(__a_unused struct sender_command_data *scd)
 {
 
-       self->status = SENDER_ON;
+       sender_status = SENDER_ON;
        return 1;
 }
 
 static int ortp_com_off(__a_unused struct sender_command_data *scd)
 {
        ortp_shutdown_targets();
        return 1;
 }
 
 static int ortp_com_off(__a_unused struct sender_command_data *scd)
 {
        ortp_shutdown_targets();
-       self->status = SENDER_OFF;
+       sender_status = SENDER_OFF;
        return 1;
 }
 
        return 1;
 }
 
@@ -262,10 +267,11 @@ static char *ortp_info(void)
                tgts = tmp;
        }
        ret = make_message(
                tgts = tmp;
        }
        ret = make_message(
-               "ortp status: %s\n"
-               "ortp default port: udp %d\n"
-               "ortp targets: %s\n",
-               (self->status == SENDER_ON)? "on" : "off",
+               "ortp sender:\n"
+               "\tstatus: %s\n"
+               "\tport: udp %d\n"
+               "\ttargets: %s\n",
+               (sender_status == SENDER_ON)? "on" : "off",
                conf.ortp_default_port_arg,
                tgts? tgts : "(none)"
        );
                conf.ortp_default_port_arg,
                tgts? tgts : "(none)"
        );
@@ -287,7 +293,7 @@ static void ortp_init_target_list(void)
                if (!p)
                        goto err;
                *p = '\0';
                if (!p)
                        goto err;
                *p = '\0';
-               if (!inet_aton(arg, &addr))
+               if (!inet_pton(AF_INET, arg, &addr))
                        goto err;
                port = atoi(++p);
                if (port < 0 || port > 65535)
                        goto err;
                port = atoi(++p);
                if (port < 0 || port > 65535)
@@ -303,12 +309,6 @@ success:
        }
 }
 
        }
 }
 
-static void ortp_pre_select(__a_unused  int *max_fileno, __a_unused fd_set *rfds,
-       __a_unused fd_set *wfds)
-{
-       return;
-}
-
 static char *ortp_help(void)
 {
        return make_message(
 static char *ortp_help(void)
 {
        return make_message(
@@ -332,7 +332,7 @@ void ortp_send_init(struct sender *s)
        s->info = ortp_info;
        s->help = ortp_help;
        s->send = ortp_send;
        s->info = ortp_info;
        s->help = ortp_help;
        s->send = ortp_send;
-       s->pre_select = ortp_pre_select;
+       s->pre_select = NULL;
        s->post_select = NULL;
        s->shutdown_clients = ortp_shutdown_targets;
        s->client_cmds[SENDER_ON] = ortp_com_on;
        s->post_select = NULL;
        s->shutdown_clients = ortp_shutdown_targets;
        s->client_cmds[SENDER_ON] = ortp_com_on;
@@ -342,9 +342,9 @@ void ortp_send_init(struct sender *s)
        s->client_cmds[SENDER_ADD] = ortp_com_add;
        s->client_cmds[SENDER_DELETE] = ortp_com_delete;
        self = s;
        s->client_cmds[SENDER_ADD] = ortp_com_add;
        s->client_cmds[SENDER_DELETE] = ortp_com_delete;
        self = s;
-       s->status = SENDER_OFF;
+       sender_status = SENDER_OFF;
        ortp_init_target_list();
        if (!conf.ortp_no_autostart_given)
        ortp_init_target_list();
        if (!conf.ortp_no_autostart_given)
-               s->status = SENDER_ON;
-       PARA_DEBUG_LOG("%s", "ortp sender init complete\n");
+               sender_status = SENDER_ON;
+       PARA_DEBUG_LOG("ortp sender init complete\n");
 }
 }