mood: Deduplicate score formula.
[paraslash.git] / ogg_afh.c
1 /*
2  * Copyright (C) 2004-2013 Andre Noll <maan@systemlinux.org>
3  *
4  * Licensed under the GPL v2. For licencing details see COPYING.
5  */
6
7 /** \file ogg_afh.c Audio format handler for ogg/vorbis files. */
8
9 #include <vorbis/codec.h>
10 #include <regex.h>
11
12 #include "para.h"
13 #include "afh.h"
14 #include "error.h"
15 #include "string.h"
16 #include "ogg_afh_common.h"
17
18 struct private_vorbis_data {
19         vorbis_info vi;
20         vorbis_comment vc;
21 };
22
23 static int vorbis_packet_callback(ogg_packet *packet, int packet_num,
24                 __a_unused int serial, struct afh_info *afhi, void *private_data)
25 {
26         struct private_vorbis_data *pvd = private_data;
27
28         if (vorbis_synthesis_headerin(&pvd->vi, &pvd->vc, packet) < 0)
29                 return -E_VORBIS;
30         if (packet_num == 0) {
31                 if (pvd->vi.rate == 0)
32                         return -E_VORBIS;
33                 afhi->channels = pvd->vi.channels;
34                 afhi->frequency = pvd->vi.rate;
35                 afhi->bitrate = pvd->vi.bitrate_nominal / 1000;
36                 PARA_DEBUG_LOG("channels: %i, sampling rate: %i, bitrate: %i\n",
37                         afhi->channels, afhi->frequency, afhi->bitrate);
38                 return 1;
39         }
40         if (packet_num == 1)
41                 return 1; /* we also want to have packet #2 */
42         afhi->tags.artist = para_strdup(vorbis_comment_query(&pvd->vc, "artist", 0));
43         afhi->tags.title = para_strdup(vorbis_comment_query(&pvd->vc, "title", 0));
44         afhi->tags.album = para_strdup(vorbis_comment_query(&pvd->vc, "album", 0));
45         afhi->tags.year = para_strdup(vorbis_comment_query(&pvd->vc, "year", 0));
46         afhi->tags.comment = para_strdup(vorbis_comment_query(&pvd->vc, "comment", 0));
47         return 0;
48 }
49
50 static int ogg_vorbis_get_file_info(char *map, size_t numbytes, __a_unused int fd,
51                 struct afh_info *afhi)
52 {
53         int ret;
54         struct private_vorbis_data pvd;
55         struct ogg_afh_callback_info vorbis_callback_info = {
56                 .packet_callback = vorbis_packet_callback,
57                 .private_data = &pvd,
58         };
59
60         vorbis_info_init(&pvd.vi);
61         vorbis_comment_init(&pvd.vc);
62         ret = ogg_get_file_info(map, numbytes, afhi, &vorbis_callback_info);
63         vorbis_info_clear(&pvd.vi);
64         vorbis_comment_clear(&pvd.vc);
65         return ret;
66 }
67
68 struct vorbis_get_header_data {
69         ogg_stream_state os;
70         char *buf;
71         size_t len;
72 };
73
74 static void add_ogg_page(ogg_page *og, struct vorbis_get_header_data *vghd)
75 {
76         size_t old_len = vghd->len;
77         size_t new_len = vghd->len + og->header_len + og->body_len;
78         char *buf = para_realloc(vghd->buf, new_len), *p = buf + old_len;
79
80         memcpy(p, og->header, og->header_len);
81         memcpy(p + og->header_len, og->body, og->body_len);
82         vghd->buf = buf;
83         vghd->len = new_len;
84         PARA_DEBUG_LOG("header/body/old/new: %lu/%lu/%zu/%zu\n",
85                 og->header_len, og->body_len, old_len, new_len);
86 }
87
88 static int vorbis_get_header_callback(ogg_packet *packet, int packet_num,
89                 int serial, __a_unused struct afh_info *afhi, void *private_data)
90 {
91         int ret;
92         struct vorbis_get_header_data *vghd = private_data;
93         ogg_page og;
94         static unsigned char dummy_packet[] = {
95                 0x03,
96                 'v', 'o', 'r', 'b', 'i', 's',
97                 0x06, 0x00, 0x00, 0x00,
98                 'd', 'u', 'm', 'm', 'y', '\0',
99                 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, /* no comment :) */
100                 0xff /* framing bit */
101         };
102
103         PARA_DEBUG_LOG("processing ogg packet #%d\n", packet_num);
104         if (packet_num > 2)
105                 return 0;
106         if (packet_num == 0) {
107                 ogg_stream_init(&vghd->os, serial);
108                 ret = ogg_stream_packetin(&vghd->os, packet);
109                 if (ret < 0)
110                         goto out;
111                 ret = -E_OGG_STREAM_FLUSH;
112                 if (ogg_stream_flush(&vghd->os, &og) == 0)
113                         goto out;
114                 add_ogg_page(&og, vghd);
115                 return 1;
116         }
117         if (packet_num == 1) {
118                 ogg_packet replacement = *packet;
119                 PARA_INFO_LOG("replacing metadata packet\n");
120                 replacement.packet = dummy_packet;
121                 replacement.bytes = sizeof(dummy_packet);
122                 ret = ogg_stream_packetin(&vghd->os, &replacement);
123                 if (ret >= 0)
124                         return 1;
125                 ret = -E_OGG_PACKET_IN;
126                 goto out;
127         }
128         ret = -E_OGG_PACKET_IN;
129         if (ogg_stream_packetin(&vghd->os, packet) < 0)
130                 goto out;
131         while (ogg_stream_flush(&vghd->os, &og))
132                 add_ogg_page(&og, vghd);
133         ret = 0;
134 out:
135         ogg_stream_clear(&vghd->os);
136         return ret;
137 }
138
139 static void vorbis_get_header(void *map, size_t mapsize, char **buf,
140                 size_t *len)
141 {
142         int ret;
143         struct vorbis_get_header_data vghd = {.len = 0};
144         struct ogg_afh_callback_info cb = {
145                 .packet_callback = vorbis_get_header_callback,
146                 .private_data = &vghd,
147         };
148
149         ret = ogg_get_file_info(map, mapsize, NULL, &cb);
150         if (ret < 0)
151                 goto fail;
152         *buf = vghd.buf;
153         *len = vghd.len;
154         PARA_INFO_LOG("created %zu byte ogg vorbis header\n", *len);
155         return;
156 fail:
157         PARA_ERROR_LOG("%s\n", para_strerror(-ret));
158 }
159
160 static const char* ogg_suffixes[] = {"ogg", NULL};
161
162 /**
163  * The init function of the ogg vorbis audio format handler.
164  *
165  * \param afh Pointer to the struct to initialize.
166  */
167 void ogg_init(struct audio_format_handler *afh)
168 {
169         afh->get_file_info = ogg_vorbis_get_file_info;
170         afh->get_header = vorbis_get_header;
171         afh->suffixes = ogg_suffixes;
172 }