paraslash 0.2.14
[paraslash.git] / rc4.h
1 #define RC4_KEY_LEN 16